Regulamin

 1. Wstęp dozwolony powyżej 14 roku życia (wszystkie osoby, które nie ukończyły 16 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego). Obsługa ma prawo zażądać wglądu w dokument tożsamości.
 2. Decydujesz się na udział wyłącznie na własną odpowiedzialność!
 3. Hasło bezpieczeństwa to głośno i wyraźnie wypowiedziane “STOP STOP”. Hasło ważne jest tylko i wyłącznie wtedy kiedy zostało wypowiedziane do radiotelefonu.
 4. Uczestnicy nie mogę rejestrować przebiegu Gry za pomocą fotografii, nagrań wideo czy nagrań dźwiękowych.
 5. Zabroniony jest udział w pokazie osobom z chorobami serca, epilepsją, astmą, nadciśnieniem, nyktofobią, klaustrofobią, kobietom w ciąży oraz innymi schorzeniami, które mogłyby doprowadzić do niepożądanych skutków.
 6. Zakazane jest używanie telefonów komórkowych, aparatów, kamer wideo, własnych źródeł światła, zapałek, zapalniczek itp. Wszystkie w/w przedmioty oraz inne urządzenia elektroniczne, biżuterię, zegarki oraz inne drobne przedmioty Uczestnicy zobowiązani są pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym (zamykanej szafce w recepcji).
 7. Nie odpowiadamy za przedmioty zagubione lub zniszczone podczas pokazu.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz grożenia aktorom, rzucania w nich przedmiotami, dotykania, bicia, popychania, atakowania, dekompletowania kostiumów lub ich elementów, obrażania oraz innych niestosownych zachowań. W przypadku niezastosowania się do w/w punktów Gra zostanie zakończona. Za ewentualne obrażenia aktorów Uczestnik poniesie odpowiedzialność karną, natomiast za wszystkie opóźnienia powstałe z tytułu niestosowania się do w/w punktów odpowie finansowo.
 9. Ilość osób w grupie wynosi od 2 do 8 (zastrzegamy sobie prawo do łączenia rezerwacji, za wyjątkiem grup na wyłączność). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych Graczy.
 10. Zabrania się odłączania od grupy, biegania, demolowania pomieszczeń oraz przenoszenia jakichkolwiek przedmiotów do kolejnych pokoi. Obowiązuje zakaz niszczenia rekwizytów, dekoracji oraz innego wyposażenia pomieszczeń m.in. drzwi i okien, w przypadku jakichkolwiek zniszczeń Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody.
 11. Użycie hasła bezpieczeństwa nie jest podstawą do zwrotu należności za przerwaną Grę.
 12. Gra trwa ok. 30-40 min, natomiast maksymalnie może zostać wydłużona do 55 minut. Po tym czasie obsługa zmuszona będzie do przerwania Gry (bez prawa do zwrotu należności na nieukończoną Grę).
 13. Nie zezwala się przystąpienia do pokazu osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia, że Uczestnicy są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikom udziału w Grze lub przerwać Grę w dowolnym momencie bez prawa do zwrotu należności. Na teren obiektu zabrania się wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających oraz ich spożywania.
 14. W obiekcie obowiązuję całkowity zakaz palenia.
 15. Zabrania się wejścia na teren obiektu z wszelkimi przedmiotami niebezpiecznymi oraz ostrymi, np. bronią palną, wyrobami pirotechnicznymi, wnoszenia oraz używania otwartego ognia.
 16. Stanowczo odradzamy udział w obuwiu na wysokim obcasie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złamania i urazy powstałe z powodu nieodpowiedniego obuwia.
 17. Złamanie któregoś z punktów regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem z obiektu (bez prawa do zwrotu należności).
 18. Uczestnicy biorą pod uwagę i wyrażają na to zgodę, że Gra odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach w których panuje ciemność.
 19. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie zdjęcia pamiątkowego, wykonywanego po rozgrywce, na stronie Organizatora: https://www.facebook.com/deliriumkatowice/ .
 20. Uczestnicy mają świadomość tego, że teren objęty jest monitoringiem i cały przebieg Gry jest rejestrowany oraz wyrażają na to zgodę.
 21. Informujemy, że podane dane osobowe (dot. podanego imienia i nazwiska) nie zostają nigdzie ani nikomu udostępniane.
 22. Podpisanie regulaminu jest obowiązkowe dla każdego Uczestnika gry.
 23. W sytuacji nie stawienia się o czasie i nie odwołaniu rezerwacji, co najmniej 3h wcześniej, klient zobowiązany jest pokryć 100% wartości rezerwacji. Anulowania rezerwacji można dokonać wyłącznie w formie SMS o treści „rezygnacja”.